haat-logoWat is agressie en wat doet het met je?
Hoe ga je om met agressie? (de-escalerend handelen en communicatie)
Zelfverdediging en Zelfvertrouwen


Hoe kun je omgaan met agressie?

Agressie is gewelddadig gedrag dat wordt gebruikt om schade aan te brengen aan een ander. Dit kan zowel door middel van fysiek geweld als door dreigen of domineren. Het kan ook om iets te verhullen of om iets gedaan te krijgen vanuit emotie. In dergelijke situaties kun je terugvallen op het HAAT principe.

Wat is HAAT:
Dit is een praktisch principe, waar men in conflictsituaties gebruik van kunt maken of op terug kunt vallen, zowel mentaal als fysiek.

Doel van HAAT:
Het doel van HAAT is vooral om bewustwording en zelfvertrouwen te bevorderen bij ieder die zijn of haar weerbaarheid wil ontwikkelen of versterken.

Waarom HAAT:
In de huidige maatschappij is het van groot belang om je weerbaar te kunnen opstellen, je weerbaar te voelen, maar vooral ook te zijn, aangezien ieder in zijn of haar leven te maken krijgt met agressie en/of gewelddadig gedrag van anderen.

Hoe werkt HAAT:

Houding:
Aanpassen op situatie (Wat wil ik bereiken)
Hoe is mijn houding? (bijvoorbeeld dominant of onderdanig)
Waar sta of zit ik? (veiligheid)

Ademhaling:
Bewustwording ademhaling
Ademhalingstechnieken

Actie:
Afhankelijk van situatie (Keuze maken: iets doen of niets doen)

Techniek:
Communicatie of fysiek (uitleg verbaal en non-verbaal)
Toepasbare technieken (verbal judo, meebewegen, confronteren etc)

Cursus en training HAAT

Er kunnen twee cursussen worden gevolgd met een minimum van 6 en maximaal 12 deelnemers. In de eerste training wordt vooral uitgelegd hoe het principe werkt en eigen gemaakt door diverse oefeningen in groepsverband te trainen.
In de cursus trainer wordt er geleerd om het principe aan anderen te kunnen leren. Alle trainingen worden afgesloten met een certificaat en gebruikerstoestemming voor het werken met of trainen van het principe HAAT.

Cursus HAAT (leren omgaan met het HAAT principe, duur 1 dagdeel)

Cursus Trainer HAAT (anderen het HAAT principe aanleren, duur 1 dag)

Bij de cursus voor trainer, kunnen deelnemers naderhand zelf een training HAAT aan derden verzorgen. Hierbij gelden wel een aantal richtlijnen:

  • * Positieve afronding Cursus HAAT
  • * Certificaten moeten voldoen aan gestelde eisen vanuit De Wegwijzer
  • * Kosten voor het verzorgen van eigen trainingen HAAT naderhand behoren binnen gestelde richtlijnen te vallen. Hiermee worden buitensporig hoge bedragen uitgesloten.
  • * Jaarlijks lidmaatschapsbijdrage, dit is inclusief bijscholing (55,- euro)
  • * Jaarlijks een bijscholing voor trainers (2 uur)

Trainers worden opgenomen in het Trainers register van De Wegwijzer.

Trainers HAAT zijn vrij om invulling te geven aan een eigen training weerbaarheid, mits het principe HAAT uitgedragen wordt, zoals in de cursus Trainers HAAT.

HAAT initiatiefnemers en hoofdinstructeurs/trainers:

Patrick van den Oosten; Mede-eigenaar coachingsbedrijf, coach/trainer en pedagogisch begeleider, voormalig leidinggevende gevangeniswezen en lid van bijstandseenheid, voormalig persoonsbeveiliger, Muay Thai kickbokstrainer, vechtsporter (Aikido/kobudo) en weerbaarheidstrainer.

Richard Koeleman; Hoofdagent en Personal coach, voormalig directeur beveiliging en persoonsbeveiliger, voormalig portier, vechtsporter (Muay Thai/Krav Maga), BHV instructeur en weerbaarheidstrainer.

Organisatie: Trainingsbedrijf De Wegwijzer

HAAT principe, copyright 2016